Prison Info
Wie zijn we

Doelstellingen
Geschiedenis
Middelen

Wie is Jan De Cock

Boeken
Lezingen
Nieuwsbrieven
Realisaties

Activiteiten

Projecten

Binnenland
Buitenland

Samenwerking

Evenementen

Forum

Fotogalerij

Links

Nieuws

Boeken Videos...

Archief

Contact

PROJECTEN

DRIE PROJECTEN in AFRIKA 2011-2012

REEDS GEREALISEERDE PROJECTEN

In Bolivia werkt de Italiaanse organisatie MLAL (Movimiento Laicos para América Latina) volop aan een jeugdcentrum : Qalauma.

Tot nu toe worden minderjarigen vanaf 16 jaar opgesloten onder de volwassenen. Er is bijna geen begeleiding hoewel de wet stelt dat er voor jongeren van 16 tot 21 jaar aparte gespecialiseerde educatieve centra moeten zijn. Zoals alle gevangenen in Bolivia worden de jongeren in gevangenissen van La Paz momenteel aan hun lot overgelaten. Door de autoriteiten verwaarloosd zijn ze vaak ook slachtoffer van medegevangenen (mishandeling, gedwongen drugsgebruik, verkrachting, het opknappen van ‘vuile' werkjes, etc.). Daarbij komen: gebrek aan onderwijs en opvolging, huisvesting (een cel moet je kopen of huren) en degelijke voeding.

Qalauma moet daar verandering in brengen. De MLAL ijverde voor een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen en voor de realisatie van dit centrum voor de jongeren van La Paz.
De naam komt uit het Aymara, de taal van de lokale indiaanse bevolking, en betekent zoveel als “een druppel water die de steen bewerkt”. Hoe hard de steen ook is, als er lang genoeg water op druppelt, zal hij van vorm veranderen. De jongeren kozen zelf deze naam voor ‘hun' centrum. Zij werden van bij het begin betrokken bij het project. Qalauma wil geen nieuwe gevangenis zijn maar een centrum waar nieuwe kansen gecreëerd worden en waar educatie centraal staat.

Voor dit project engageert de vzw Within-Without-Walls zich om bij te dragen voor de bouw en de inrichting van de bibliotheek en van een kleine boerderij (met serres en kleinvee). De bibliotheek zal dienen voor studies (bijwerklessen, opzoekwerk, alfabetisering, …) en als sociocultureel centrum (therapieën, debatten, culturele activiteiten, muziekrepetities, etc.). Op de boerderij zullen de jongeren leren hoe ze groenten moeten kweken en dieren verzorgen maar ook hoe ze een minibedrijfje kunnen runnen. Door te focussen op eigen groenteteelt, bevordert men meteen ook een gezonde voeding voor alle jongeren in het centrum.

Meer foto's van Qalauma aan het begin van de werken: http://viabolivie.hautetfort.com/ (Zwitserse, Franstalige weblog)

 

Op uitnodiging van de Commission Justice et Paix verbleef Jan De Cock in april 2005, één maand vrijwillig in de gevangenis van Butembo, N-Kivu,Congo. Zijn ervaringen schreef hij neer in zijn boek ‘ De kelders van Congo’.
Na Butembo bezocht hij ook de nabijgelegen gevangenis van Beni, de schok was groot want de toestand daar was nog veel erger
Het gebouw staat er sinds 1948 en staat nu op instorten. Een tweehonderdtal gedetineerden, mannen én vrouwen, zitten opgesloten in nauwelijks verluchte ruimten. De toiletten zijn verstopt en er is geen stromend water. Activiteiten in het kader van een eventueel rehabilitatieprogramma zijn onbestaande. Samen met de Commission de la Justice et de la paix nam Jan, gesteund door de vzw Within-Without-Walls, het initiatief voor de bouw van een nieuwe meer menswaardige gevangenis.
Inmiddels geniet het project ook de steun van Rejusco (Restauration de la Justice à l’Est de la RDC)  De opening van de gevangenis is voorzien nog voor het einde van 2008

Congo Prison

Op 17 december 2008 is de inhuldiging van de gevangenis een feit.


Eind februari 2007 verbleef Jan enkele dagen in deze gevangenis om dit ‘alternatieve systeem’ van binnenuit te kunnen ervaren.
APAC gevangenissen (Association for the Protection and Assistance of the Convicted) vinden hun oorsprong in Brazilië waar Dr Mario Ottoboni in 1972 als christen en als advocaat zich het lot aantrok van gedetineerden. Op dit moment zijn er zo'n 130 APAC gevangenissen in 12 staten van Brazilië en hebben sommige Latijns-Amerikaanse landen en de Verenigde Staten het initiatief overgenomen. Gevangenen worden er 'recuperandos' genoemd, 'mensen in een proces van herstel', zowel emotioneel, psychologisch als sociaal en spiritueel. Gezondheid, educatie, eigenwaarde,... zijn belangrijke peilers in het proces. Ook werk, familie en vrijwilligers spelen een belangrijke rol. De verantwoordelijkheid die de recuperandos krijgen getuigt van vertrouwen als hoeksteen zelfs in die mate dat zij zelf de sleutels beheren. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Los van het feit dat de kostprijs van dergelijke gevangenissen beduidend laag ligt, zijn ontsnappingen uiterst zelden. Waar in het normale Braziliaanse gevangenissysteem het recidivecijfer over 80 % reikt, lukt men er met de APAC methode in om dat te herleiden tot minder dan 5 %. Volgens Mario Ottoboni is APAC een wijze voor evangelisatie en menselijke promotie om de mens te herstellen, de maatschappij te beschermen en het justitieapparaat te helpen.

KitshenTerug naar boven

Infos